Kursinnehåll Transportbil kurser

Håll musmarkören över kursnamnet för att se kursmålet.

Nivå 1 - Tekniker
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Axelgeometri 1 dag
 • eLearning - Styrinrättning och hjulupphängning - TF2040001C
 • FordEtis
 • Syfte med styr och hjulupphängning
 • Terminologi
 • Axelgeometri
 • Fyrhjulsmätning- /justering

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna ställa diagnos på hjulupphängningen samt kunna genomföra fyrhjulsmätning- /justering.
Förbränningsteknik 2 dagar
 • eLearning - Bensin och dieselmotorer - TF3030001C
 • FordEtis
 • IDS diagnos
 • Förbränningsteknik
 • Diagnos grundmotorn
 • Bränslesystem
 • Avgasanalys
 • Styrsystem för bensin/dieselmotor- grunder

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren ha en grundläggande kunskap om en modern bensin/diseslmotor konstruktion och funktion.
Ford, Etis 2 dagar
 • Inga
 • Ford världen
 • FordEtis uppbyggnad
 • Mekaniska arbeten
 • Kopplingsschema
 • Servicebrev
 • OASIS
 • DSR - Digital Service Registrering
 • Portalens uppbyggnad
 • GCR - produktrapportering
Inga lediga platser
Kursmål:
Få kännedom om Fords historia, varumärkeslöfte, visioner, servicelöften och processer.
Förstå varför det är viktigt att följa Fords process
Kunna navigera och använda FordEtis så effektivt som möjligt och förstå varför det är viktigt.
Kunna följa arbetsrutiner i mekaniska arbeten och känna till kopplingsscheman.
Kunna söka servicebrev, kampanjer och hitta information i OASIS.
Kunna hitta information i portalen och skriva GCR rapporter.
Garanti för tekniker 2 dagar
 • FordEtis
 • IDS diagnos
 • Genomförd e-learning Garanti för teknikerrollen.
 • Garanti grunder
 • Vad är garanti
 • Ansvarsområden
 • Var hittar jag information - etis och portalen
 • Garantihandboken sektion F
 • Vilken information måste arbetsordern innehålla 
 • Vad ska mekanikertexten innehålla
 • Övningar på arbetsorder
 • Övningar med EtisIDS (SBD)

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen ska Teknikerna bl.a. ha kunskap/förståelse för:

- Fords garanti allmänt
- garantihandboken
- var den senaste garantiinformationen finns
- Fords garantiprogram
- vilka sektioner i garantihandboken som direkt berör teknikern
- Arbetsordern
- Serviceavdelnings Processer
Garanti uppdatering 1 dag
 • Garanti för tekniker
 • Garanti allmänt repetition
 • Garantiprogrammet
 • Förhandsgodkännande
 • Serviceavdelningsprocesser
 • Arbetsorder
 • Praktiskt arbete
Inga lediga platser
Kursmål:
Vara uppdaterad på nyheter i garanti.
IDS diagnos 2 dagar
 • eLearning - IDS - TC1011031C
 • FordEtis
 • Komponentbeskrivning
 • Systeminstallation
 • Allmän driftsinformation
 • Diagnostik och testrutiner
 • IDS Standard – verktygslåda

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna:
Kunna uppdatera IDS-programvaran
Kunna utföra symtombaserade diagnosrutiner
Känna till de olika metoderna för att skapa en reparationsvalideringskod (RVK)
Kunna läsa av felkoder med IDS Standard.
Kunna utföra "central styrenhetskonfiguration"
Känna till hur man genomför en styrenhetsprogrammering.
Känna till de olika mät- och testverktygen i IDS Standard.
Känna till hur man programmerar nycklar.
Mätteknik steg 1 2 dagar
 • eLearning - Grundläggande el och elektronik - TF4010001C
 • FordEtis
 •  Elektricitetens grundbegrepp
 • Ohms lag och effektlagen
 • Uppbyggnad och beräkning av elektriska kretsar
 • Mätteknik samt felsökning i bil 

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna hantera beräkningar i ett elsystem, Ohms lag, effektlagen, hantera en multimeter med säkerhet, förstå elektriska kretsar.
Mätteknik steg 2 2 dagar
 • FordEtis
 • Mätteknik
 • Elektromagnetiska grundprinciper
 • Batteriet/laddning
 • Kopplingsschema
 • Användning av multimeter
 • Praktisk mätning på bil
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren:

- Kunna förstå den elektromagnetiska grundprincipen.
- Utföra diagnos på Batteri och laddsystem.
- Förstå och följa Kopplingsscheman.
- Ökad kunskap i praktiskdiagnos på bil.
Säkerhetssystem 2 dagar
 • eLearning - Bromssytem grunder - TF2060001C
 • FordEtis
 • IDS diagnos

Aktiv säkerhet:

 • ABS/TCS/ESP
 • Nödbroms (EBA)
 • Vältskydd
 • Stabilitetskontroll för släpvagn
 • Avståndsvarning
 • Activ City Stop
 • Torq Vector Control

Passiv säkerhet:

 • Airbag
 • Bältessträckare
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
Beskriva konstruktion och funktion av de olika systemen inom aktiv säkerhet, utföra mätningar och service samt ställa diagnos på de olika systemen.

Redogöra för grunderna i det passiva säkerhetssystemet (SRS). Utföra mätningar och ställa diagnos på SRS systemet samt kunna arbeta och hantera systemet och dess komponenter på ett säkert sätt.
 
Nivå 2 - Transportbilsspecialist
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Baskurs i högvoltssystem (trnsp) 1 dag
 • Mätteknik
 • Elektronik
 • Allmänt
 • Elfaran
 • Högvoltskomponenter
 • Stadgar och normer

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen vet deltagarna vilka utbildningskrav som behövs för arbeta med el/hybridbilar, har grundläggande kunskaper i el/hybridteknik, har kännedom om elfaran och förstår vikten av att arbeta säkert, använda skyddsutrustning samt följa tillverkarens anvisningar.
Efter kursen är deltagaren godkänd att delta i certifieringskurserna för respektive modell.
Givare och manöverdon (trnsp) 2 dagar
 • FordEtis
 • IDS diagnos
 • Mätteknik
 • Elektronik
 • IDS specialfunktioner
 • Genomgång av Givare och Manöverdon
 • Praktiska mätningar och simulering på Transportbilar
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna skilja på och göra mätningar på olika sensorer och manöverdon.
Glasreparationer (trnsp) 2 dgr
 • Inga
 • Byte av limmade rutor
 • Reparation av stenskott
 • Glaskunskap
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna byta rutor enligt Fords anvisningar och arbetarskyddsstyrelsens riktlinjer.
Kunna utföra glasreparationer enligt Fords normer.
IDS specialfunktioner (trnsp) 2 dagar
 • Ford Etis
 • IDS diagnos
 • Diagnostik och testrutiner
 • IDS Standard - verktygslåda
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
använda funktionerna i oscilloskopet och kunna använda det i bilen.
använda funktionerna i dataloggern och tillämpa dessa på bilen.
använda OSC –läget.
utföra ett nätverkstest på en bil
utföra olika självtestfunktioner på en bil
förklara de olika typerna av felkoder liksom felkodernas uppbyggnad
utföra styrdonsprogrammering
utföra tillgängliga styrenhetskonfigurationer
Deltagarna ska efter kurs känna till:
ändringar och nyheter inom de olika användnings områdena för EtisIDS.
vad signalgenerator är och hur den kan användas
Infotainment (trnsp) 1 dag  
 • Grunder för radiomottagning
 • Stöldskydd
 • Mobiltelefonfunktioner och bluetooth
 • Audiosystemets olika funktioner
 • Navigeringssystemens grunder
 • Multimedia
 • Service och diagnos
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna felsöka och göra inställningar på radioapparater, navigationssystem, instrumentgrupp och bluetooth.
Klimatanläggningar (trnsp) 2 dagar
 • FordEtis
 • IDS diagnos
 • Genomgång av grundläggande kyla och värmelära
 • Information om olika köldmediers miljöpåverkan.
 • Genom gång av aktuella förordningar från Naturvårdsverket samt olika EG bestämmelser
 • Genomgång av märkning, handhavande och återvinning av köldmedia
 • Genomgång av aktuell serviceutrustning.
 • Tömning, läcksökning och fyllning, samt efterföljande kontrollarbete enligt SFS 2016:1128 + 2016:1129
 • Skriftligt prov på utförd utbildning
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna arbeta, reparera och felsöka i luftkonditioneringssystem.
Kunna handhava köldmediebehållare.
Ha en grundläggande kännedom om de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 514/2014,
direktiv 2006/40/EG (MAC-direktiver) och SFS 2016:1128 + 2016:1129.
Ha grundläggande kännedom om användning av och egenskaper hos fluorerade växthusgaser som används som köldmedier i
motorfordons luftkonditioneringssystem, effekterna av utsläpp av dessa gaser på miljön
Komfortelektronik (trnsp) 2 dagar
 • FordEtis
 • IDS diagnos
 • Mätteknik
 • Elektronik
 • IDS specialfunktioner
 • Givare och manöverdon
 • Elektronik allmänt (kommunikation, belysningsystem mm).
 • Förarinformation.
 • Komfortelektronik
 • Farthållare.
 • Låssystem och PATS
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna förstå systemens uppbyggnad och utföra en korrekt diagnos.
NVH (trnsp) 2 dgr
 • Inga, vi skapar en "plattform" för att kunna  svara kunden, vid första besöket,  om det är ett ljud eller en egenskap.
 • Vad är ljud rent fysikaliskt
 • Luftljud
 • Stomljud
 • Vad är en frekvens
 • Ljudstyrka
 • Resonans
 • Dämpning
 • Isolering
 • Absorption
 • Provkörning

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna identifiera ljud, vibrationer och skrammel samt bestämma om det är ett ljud eller oljud.
Praktisk diagnos på bil (trnsp) 2 dagar
 • FordEtis
 • IDS diagnos
 • Mätteknik
 • Elektronik
 • IDS specialfunktioner
 • Givare och manöverdon
 • Komfortelektronik
 • Praktisk diagnos med Fords verktyg och utrustning på bilar med faktiska fel inom hela området i master.
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna utföra en effektiv diagnos med Fords litteratur och
verktyg på bilens system. Ha god förståelse i systemens uppbyggnad och funktion.
Styrsystem för bensinmotorer (trnsp) 2 dgr
 • FordEtis
 • IDS diagnos
 • Förbränningsteknik
 • Mätteknik
 • Elektronik
 • IDS specialfunktioner
 • Givare och manöverdon
 • Översikt av motorstyrenheter
 • Insignaler, givare
 • Utsignaler, manöverdon
 • Strategier
 • Luftmassaberäkning
 • Bränslemängdsberäkning
 • Tändlägesberäkning
 • Knackningsreglering
 • EOBD
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren ha kännedom om vilka funktioner och syfte dom olika givarna och manöverdonen har i en bensinmotorstyrning samt ha kännedom om vilka strategier en bensinmotorstyrning använder sig av och hur dom fungerar.
Styrsystem för dieselmotorer (trsnp) 2 dagar
 • FordEtis
 • IDS diagnos
 • Förbränningsteknik
 • Mätteknik
 • Elektronik
 • IDS specialfunktioner
 • Givare och manöverdon
 • Konstruktionsfunktion
 • Strategier
 • Avgasbehandling 
Inga lediga platser
Kursmål:
Känna till vilka insprutningssystem som finns på Fords dieselmotorer.
Diagnos av systemspecifika komponenter.
Kännedom om avgasbehandlingssystem EuroV.
Transmission (trnsp) 2 dagar
 • FordEtis
 • IDS diagnos
 • Genomgång av växellådornas konstruktion och funktion.
 • Isärtagning och hopsättning av växellåda samt genomgång av komponenter med uppmätning.
 • Kontroll och justering av växellänkage i bil.
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna reparera samt diagnostisera växellådor.