Kursinnehåll Tekniska kurser

De tekniska kurserna är framtagna för att främja teknikerns arbete. Kursinnehåll och kursmål bestäms av Ford och uppdateras kontinuerligt för att följa den tekniska utvecklingen och för att tillgodose verkstadens behov.
Kursutbudet på de olika nivåerna inom mastersprogrammet säkerställer att målsatta personer ALLTID har samma kompetens. Tekniskt kunnande och att arbeta enligt Fords riktlinjer ökar möjligheterna till nöjdare kunder och att arbeten utförs ”Rätt första gången".

Håll musmarkören över kursnamnet för att se kursmålet.

Nivå 1 - Tekniker
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Förbränningsteknik 2 dgr
 • eLearning - Bensin och dieselmotorer - TF3030001C
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Förbränningsteknik
 • Diagnos grundmotorn
 • Bränslesystem
 • Avgasanalys
 • Styrsystem för bensin/dieselmotor- grunder
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren ha en grundläggande kunskap om en modern bensin/diseslmotor konstruktion och funktion.
Glasreparationer 2 dagar
 • Inga
 • Byte av limmade rutor
 • Reparation av stenskott
 • Glaskunskap
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna byta rutor enligt Fords anvisningar och arbetarskyddsstyrelsens riktlinjer.
Kunna utföra glasreparationer enligt Fords normer.
IDS & Garanti 2 dgr
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Repetition av:
  • Garanti allmänt
  • Garanti-information
   • FordEtis
   • Ford ÅF Portalen
  • Garantiundantag
  • Garantiprogrammet
 • CLP, Customer Loyalty Program
 • Förhandsgodkännande
 • Fördjupande utbildning i Fords Serviceavdelningsprocesser
 • Diagnos – EtisIDS (SBD)användning teoretiskt och praktiskt
 • Regler gällande manuell diagnos.
 • Praktik i Fords serviceprocesser tillsammans med EtisIDS och arbetsorder

Anmäl >>
Kursmål:
 
Introduktionskurs Ford mekaniker 4 dgr
 • Inga
 • FordEtis uppbyggnad
  Mekaniska arbeten
  Kopplingsschema
  Servicebrev
  OASIS
  DSR - Digital Service Registrering
  Portalens uppbyggnad
  GCR - produktrapportering
 • IDS
  Komponentbeskrivning
  Systeminstallation
  Allmän driftsinformation
  Diagnostik och testrutiner

 • Garanti
  Garanti grunder
  Vad är garanti
  Ansvarsområden
  Var hittar jag information - etis och portalen
  Garantihandboken sektion F
  Vilken information måste arbetsordern innehålla
  Vad ska mekanikertexten innehålla
  Övningar på arbetsorder
  Övningar med EtisIDS (SBD)

Anmäl >>
Kursmål:
Etis
Kunna navigera och använda FordEtis så effektivt som möjligt och förstå varför det är viktigt.
Kunna följa arbetsrutiner i mekaniska arbeten och känna till kopplingsscheman.
Kunna söka servicebrev, kampanjer och hitta information i OASIS.
Kunna hitta information i portalen och skriva GCR rapporter.
IDS
Kunna uppdatera IDS-programvaran
Kunna utföra symtombaserade diagnosrutiner
Känna till de olika metoderna för att skapa en reparationsvalideringskod (RVK)
Känna till hur man genomför en styrenhetsprogrammering.
Känna till de olika mät- och testverktygen.
Kunskap i Ford Diagnos och Reparationssystem (FDRS)
Garanti
Garanti grunder
Vad är garanti
Ansvarsområden
Var hittar jag information - etis och portalen
Garantihandboken sektion F
Vilken information måste arbetsordern innehålla
Vad ska mekanikertexten innehålla
Övningar på arbetsorder
Övningar med EtisIDS (SBD)
Mätteknik steg 1 2 dgr
 • eLearning - Grundläggande el och elektronik - TF4010001C
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 •  Elektricitetens grundbegrepp
 • Ohms lag och effektlagen
 • Uppbyggnad och beräkning av elektriska kretsar
 • Mätteknik samt felsökning i bil 
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren ha förståelse för ett elsystems funktion och grunder, Ohms lag, effektlagen, kunna hantera en multimeter samt kunna mäta spänningsfall i kretsar med säkerhet, samt förstå elektriska kretsars funktion.
VCT - Däck, axelgeometri VCT 1,5h
 • Introduktionskurs Ford mekaniker

Däck: 

 • Däckkunskap, Allmänt.
 • Krav och lagar.
 • Märkning
 • Konsekvenser
 • Uppbyggnad

 

Axelgeometri:

 • Framvagnsuppbyggnad
 • Bakvagnsuppbyggnad
 • Konsekvenser
 • Justeringar
 • Hjulvinklar

Anmäl >>
Kursmål:
Efter avslutad kurs skall deltagaren:
Kunna tolka och förstå däckets uppbyggnad och märkning.
Vilka lagar och regler som gäller för däck.
Uppbyggnad av fram och bakvagnen.
Vilka primära och sekundära hjulvinklar som finns.
Vilka justeringsmöjligheter som finns.
Konsekvenser vid skador och felaktigheter.
VCT - Förarhjälpsystem 1 dag
 • Introduktionskurs Ford mekaniker

Genomgång av olika hjälpmedel och funktioner.

Exempel på innehåll

 • Parkeringshjälp
 • Sync
 • FordPass
 • Filhållningshjjälp
 • Säkerhetsfunktioner
Inga lediga platser
Kursmål:
Kunskap om olika funktioner och inställningar i olika system.
VCT - Puma MHEV  
 • Inga
 • Konstruktion, funktion PUMA MHEV för tekniker
Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Transmission 1 dag
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Växellådsalternativ
 • Serviceintervall
 • Diagnosalternativ

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen ska deltagaren ha kännedom om de olika växellådsalternativen i Fords produkter samt servicerelaterad information.
 
Nivå 2 - Senior
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Givare och manöverdon 2 dagar
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Mätteknik steg 1
 • Mätteknik steg 2
 • IDS specialfunktioner
 • Genomgång av Givare och Manöverdon.
 • Praktiska mätningar och simuleringar i bil.
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna skilja på och göra mätningar på olika sensorer och manöverdon.
IDS specialfunktioner 2 dagar
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • IDS & Garanti
 • Diagnostik och testrutiner
 • IDS Standard – verktygslåda
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
använda funktionerna i oscilloskopet och kunna använda det i bilen.
använda funktionerna i dataloggern och tillämpa dessa på bilen.
använda OSC –läget.
utföra ett nätverkstest på en bil
utföra olika självtestfunktioner på en bil
förklara de olika typerna av felkoder liksom felkodernas uppbyggnad
utföra styrdonsprogrammering
utföra tillgängliga styrenhetskonfigurationer
Deltagarna ska efter kurs känna till:
ändringar och nyheter inom de olika användnings områdena för EtisIDS.
vad signalgenerator är och hur den kan användas.
Klimatanläggningar 2 dagar
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Genomgång av grundläggande kyla och värmelära
 • Information om olika köldmediers miljöpåverkan.
 • Genom gång av aktuella förordningar från Naturvårdsverket samt olika EG bestämmelser
 • Genomgång av märkning, handhavande och återvinning av köldmedia
 • Genomgång av aktuell serviceutrustning.
 • Tömning, läcksökning och fyllning, samt efterföljande kontrollarbete enligt SFS 2016:1128 + 2016:1129
 • Skriftligt prov på utförd utbildning
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna arbeta, reparera och felsöka i luftkonditioneringssystem.
Kunna handhava köldmediebehållare.
Ha en grundläggande kännedom om de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 514/2014,
direktiv 2006/40/EG (MAC-direktiver) och SFS 2016:1128 + 2016:1129.
Ha grundläggande kännedom om användning av och egenskaper hos fluorerade växthusgaser som används som köldmedier i
motorfordons luftkonditioneringssystem, effekterna av utsläpp av dessa gaser på miljön
Komfortelektronik & Säkerhetssystem 2 dagar
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Mätteknik steg 1
 • Mätteknik steg 2
 • IDS specialfunktioner
 • Givare och manöverdon
 • Elektronik allmänt (Spänning och kommunikation).
 • Förahjälpmedel (däcktrycksövevakning, filhållningshjälp, parkeringshjälp mm.
 • Varningssystem (TPMS, Avstånd- /kollisionsvarning)
 • Komfortelektronik (regnsensor, automatisk avbländning, fönsterhissar, eluppvärmd vidruta och bakruta, sätes och spegelminne), Farthållare (konventionell och dynamisk).
 • Säkerhetssystem(Låssystem och PATS stöldskydd).
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna förstå komfortsystemens uppbyggnad och utföra en korrekt diagnos. Kursmålet uppnås genom teoretisk genomgång av systemen samt praktiskt arbete på bil.
Mätteknik steg 2 2 dgr
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Mätteknik steg 1
 • Elektromagnetiska grundprinciper
 • Batteriet/laddning
 • Kopplingsschema
 • Användning av multimeter
 • Praktisk mätning på bil
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren:

- Kunna förstå den elektromagnetiska grundprincipen.
- Utföra diagnos på Batteri och laddsystem.
- Förstå och följa Kopplingsscheman.
- Ökad kunskap i praktiskdiagnos på bil.
Sync & Bluetooth 2 dagar
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Audio/Radio
 • Navigering
 • SYNC
 • Fordpass/connect/eCall
 • Systemuppdateringar
 • Information och nerladdningar
Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Komfortelektronik 1 dag
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
  Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Rep mätteknikens grunder VCT 1,5 h
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Mätteknik steg 1

• Elektricitetens grunder • Elektriska kretsar • Mätteknik

Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Säkerhetssystem VCT 1,5h
 • Introduktionskurs Ford mekaniker

 

 

 • Allmän information
 • Säkerhetsbälten
 • RCM
 • Givare
 • Airbags
 • Säkerhetssystem
 • Varningslampor
Inga lediga platser
Kursmål:
Känna till de SRS komponenter som finns i våra bilar.
Hur de fungerar och varför de finns.
 
Nivå 3 - Master
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Axelgeometri 2 dgr
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • VCT - däck, axelgeometri
 • Syfte med styr och hjulupphängning
 • Terminologi
 • Axelgeometri
 • Fyrhjulsmätning- /justering
 • Konstruktion och funktion
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna ställa diagnos på hjulupphängningen samt kunna genomföra fyrhjulsmätning- /justering.
Baskurs i högvoltssystem 1 dag
 • Inga
 • Allmänt
 • Elfaran
 • Högvoltskomponenter
 • Stadgar och normer
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen vet deltagarna vilka utbildningskrav som behövs för arbeta med el/hybridbilar, har grundläggande kunskaper i el/hybridteknik, har kännedom om elfaran och förstår vikten av att arbeta säkert, använda skyddsutrustning samt följa tillverkarens anvisningar.
Efter kursen är deltagaren godkänd att delta i certifieringskurserna för respektive modell.
Custom PHEV elarbetsansvarig 1 dag
 • Baskurs i högvoltssystem
 • Modellspecifik kunskap om högvoltssystemet i Custom PHEV
  Säker deaktivering-/aktivering av högvoltssystemet
  Garantera spänningsfrihet i högvoltssystemet
  Byte av högvoltskomponenter som t.ex. högvoltsbatterier och DC/DC omvandlare
  Felsökning av högvoltskomponenter
  Användning av mätutrustning
 • Riskbedömning och riskanalys - identifiera potentiella faror och vidta erforderliga skyddsåtgärder
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen är deltagaren godkänd att utföra service och underhåll, deaktivera/aktivera samt arbete med högvoltssystemet i Custom PHEV.
Kuga PHEV elarbetsansvarig 2 dgr
 • Baskurs i högvoltssystem
 • Modellspecifik kunskap om högvoltssystemet i Kuga PHEV
  Säker deaktivering-/aktivering av högvoltssystemet
  Garantera spänningsfrihet i högvoltssystemet
  Byte av högvoltskomponenter som t.ex. högvoltsbatterier och DC/DC omvandlare
  Felsökning av högvoltskomponenter
  Användning av mätutrustning
 • Riskbedömning och riskanalys - identifiera potentiella faror och vidta erforderliga skyddsåtgärder
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen är deltagaren godkänd att utföra service och underhåll, deaktivera/aktivera samt arbete med högvoltssystemet i Kuga PHEV.
Master Tech Event 2 dagar
 • Diplomerad Master Tekniker
 • Vidareutbildning och uppfräschning av tidigare kurser samt få en djupare inblick i Fords system.
 • Med fokus på ny teknik och aktuella problem.
Inga lediga platser
Kursmål:
 
Nivåtest Master Tekniker 2 dagar
 • Diplomerad Master Tekniker
 • Teoretiska och praktiska tester för att säkerställa bibehållen kompetens
Inga lediga platser
Kursmål:
Säkerställa att teknikern har en den kompetensen som krävs av en Master Tekniker
NVH 2 dagar
 • Inga, vi skapar en förståelse om ljud och att vi uppfattar detta olika samt för att kunna  svara kunden, vid första besöket,  om det är ett ljud, missljud eller en egenskap.
 • Vad är ljud rent fysikaliskt
 • Luftljud
 • Stomljud
 • Vad är en frekvens
 • Ljudstyrka
 • Resonans
 • Dämpning
 • Isolering
 • Absorption
 • Provkörning

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna identifiera ljud, vibrationer och skrammel samt bestämma om det är ett ljud eller missljud.
Praktisk diagnos på bil 2 dagar
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Mätteknik steg 1
 • Mätteknik steg 2
 • IDS specialfunktioner
 • Givare och manöverdon
 • Komfortelektronik & Säkerhetssystem
 • Praktisk diagnos med Fords verktyg och utrustning på bilar med faktiska fel inom hela området i master.
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna utföra en effektiv diagnos med Fords litteratur och
verktyg på bilens system. Ha god förståelse i systemens uppbyggnad och funktion.
Styrsystem för bensin/dieselmotorer 2 dgr
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • Förbränningsteknik
 • VCT - Styrsystem för bensinmotorer
 • VCT - Styrsystem för dieselmotorer
 • Översikt av motorstyrenheter
 • Insignaler, givare
 • Utsignaler, manöverdon
 • Strategier
 • Luftmassaberäkning
 • Bränslemängdsberäkning
 • Tändlägesberäkning
 • Knackningsreglering
 • EOBD
 • Översikt över Fords dieselinsprutningsystem
 • Konstruktionsfunktion
 • Strategier
 • Avgasbehandling 
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren ha kännedom om vilka funktioner och syfte dom olika givarna och manöverdonen har i en bensinmotorstyrning/dieselmotorstyrning samt ha kännedom om vilka strategier en bensinmotorstyrning/dieselmotorstyrning använder sig av och hur dom fungerar.
Transmission 2 dagar
 • Introduktionskurs Ford mekaniker
 • VCT - transmission
 • Genomgång av växellådornas konstruktion och funktion.
 • Isärtagning och hopsättning av växellåda samt genomgång av komponenter med uppmätning.
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna reparera samt diagnostisera växellådor.
 
Nivå 4 - Senior Master
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Mätteknik steg 3 2 dagar
 • Diplomerad Master Tekniker
  Inga lediga platser
Kursmål:
 
Retorik 3 dagar
 • Diplomerad Master Tekniker
 • Effektiv kommunikation
 • Metodik internträning
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagaren kunna kommunicera effektivt med kunder, Ford, andra tillverkare, återförsäljarens personal och ledning för att lösa problem.
Kunna använda olika metoder för att genomföra internträning.
 
Tekniska kurser
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
VCT - Styrsystem för bensinmotorer  

Teknikernivå

Genomgång av olika motorstyrsystem.

Styrning & reglering 

 • bränslesystem
 • avgasrening
 • diagnos

Anmäl >>
Kursmål:
Kunskap i uppbyggnad och funktion.
Förberedande kurs inför praktisk kurs.