Kursinnehåll Serviceadministrativa kurser - Verkstadsledning

Håll musmarkören över kursnamnet för att se kursmålet.

Serviceadministrativa kurser - Verkstadsledning
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Fordvärlden 2 dagar
 • Inga
 • Ford allmänt, Ford historia
 • Produktinformation, 100 % leverans
 • CVP allmän info
 • Garanti grunder
 • Ford Mastersrprogram inkl e-learning
 • Kurslitteratur
 • Ford Autoteam
 • Informationskällor - Fords hemsida, Åf-portalen, FordEtis, FordEtis IDS, Tekniskt hjälpcenter, Ford Ecat, Ford-training.se
 • Pin-kod, CDS-id
 • Reservdelar
 • Verktyg och utrustning (Dealerstandards)
 • Volymbonusprogram
 • Marknadsplan
 • Ford Service
 • React
Inga lediga platser
Kursmål:
Ge deltagarna insikt och kunskap i vilka förutsättningar som krävs för att driva Fordaffären.
Ledarskap SL2 2+2 dagar
 • Inga
  Inga lediga platser
Kursmål:
 
Reservdelslogistik 1 dag
 • Inga

Vi informerar om:

 • Fordlagret processer
 • Beställningsrutiner
 • Support, Förfaktura & Dealis
 • Returer
 • Sprint

Rundvandring på Fordlagret

Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Garanti steg 1 1 dag
 • Ford, Etis, Serviceadministration eller motsvarande
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll

Garanti steg1 riktar sig till administrativa personalen som administrativt hanterar garantireparationer i verkstaden.

T.ex. kundmottagare, verkstadsansvariga, servicerådgivare, garantiadministratörer.reservdelspersonal.

Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Garanti allmänt (Innehåller dom allmänna reglerna och riktlinjerna, samt information om garantiansvar)
 • Garantinformation
 • Garantiundantag
 • Garantiprogrammet
 • CLP
 • Förhandsgodkännande
 • Servicekampanjer
 • Serviceavdelningsprocesser
 • Reservdelshantering
Inga lediga platser
Kursmål:
 
Verkstadsekonomi 2 dagar
 • Inga
  Inga lediga platser
Kursmål:
 
Verkstadsjuridik 2 dagar  

Konsumentköplagen:

 • Genomgång av lagregler, reklamationsrätt, garanti
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i vara:
 • Reparation
 • Omleverans
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd


 Konsumenttjänstlagen:

 • Genomgång av lagregler, fackmässighet, avrådande skyldighet
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i tjänst:
 • Avhjälpande
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd
Inga lediga platser
Kursmål:
Deltagarna ska ha kunskap om de lagar som gäller för köp av varor och tjänster, samt kännedom om hur Allmänna reklamationsnämnden brukar handlägga typiska ärenden.