Kursinnehåll Serviceadministrativa kurser

Håll musmarkören över kursnamnet för att se kursmålet.

Serviceadministrativa kurser
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
DSA administratör 1 dag
 • Inga
 • Skapa, ändra, deaktivera och återaktivera CDS-id
 • Lägga till och ta bort  applikationer  till CDS-id
 • Genomgång av befintliga applikationer
 • Genomgång av befattningar i STARS
 • Genomgång av roller i DSA och LMS
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska DSA administratör kunna skapa och ändra CDS-id. Kunna deaktivera användare och förstå när och varför det måste göras. Ha kännedom om vilka befattningar som finns STARS och hur man länkar ihop rätt befattning med rätt roller i DSA och LMS.
Känna till vilken vilken befattning som ska ha access till vilken applikation.
Kunna lägga till och ta bort applikationer
Ha kännedom om de olika applikationerna och vilken funktion de har.
Ford kundhanteringsprocess 1 dag
 • Fords kundhanteringsprocess i 7 steg.
 • Fords syfte och mål med kundhanteringsprocessen.
 • Genomgång av Personlig Servicerådgivning.
 • Bedömningsgrunder för att godkänna eller underkänna de tekniska system som kontrolleras enligt checklistan
 • Praktiskt utförande av 8 stegs kontrollen.
Inga lediga platser
Kursmål:
Deltagarna ska få en kunskap och förståelse för Fords kundhanteringsprocess, vilket lägger grunden för ett professionellt och gemensamt arbetssätt mellan återförsäljarna, en hög verkstadseffektivitet, lönsamhet och nöjda kunder.

Deltagarna ska kunna genomföra en Personlig Servicerådgivning enligt de åtta stegen och checklistan
Ford serviceprocess 1 dag

Godkänd i kurserna "Fordvärlden" och  "Garanti för verkstadsledning

 • Fords Serviceprocess
 • Kundhanteringsprocessens sju steg
 • Personlig Servicerådgivning
 • CLP
Inga lediga platser
Kursmål:
Syftet med kursen är att deltagarna ska få en grundlig kunskap och förståelse för Fords serviceprocess och kundhanteringsprocess, vilket lägger grunden för ett professionellt och gemensamt arbetssätt, en hög verkstadseffektivitet, lönsamhet och nöjda kunder.
Ford skadereparationer 2 dagar
 • FordEtis
 • Korrosionsbildning och korrosionsskyddsåtgärder i produktionen.
 • Diagnos av karosseridelar som riskerar att utsättas för korrosionen samt bedömning av rostskadans omfattning.
 • Korrosionsskydd vid reparationen.
 • Delreparation.

Anmäl >>
Kursmål:
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna
- förklara hur korrosion uppstår samt beskriva produktmässiga korrosionsskyddsåtgärder.
- utföra diagnos på karosseriområden som riskerar att utsättas för korrosion samt utföra bedömning av rostskadans omfattning.
- förklara de åtgärder för korrionsskydd som vidtas vid reparation.
Ford, Etis, Serviceadministration 2 dagar
 • Inga
 • Etis för administrativ personal
 • Bilsökning, info
 • Verkstadshandbok
 • Kampanjer, servicebrev
 • Checklistor
 • Rikttidlista (hantering)
 • OASIS
 • Utbildning, e-learning
 • Garantiinfo
 • ÅF portalen
 • Fordvärlden

Anmäl >>
Kursmål:
Deltagarna ska få kunskap om vilken information som finns att hämta i Etis och ÅF-portalen, hur man loggar in och navigerar.
FordEcat 2 dagar
 • Inga

Du får bland annat lära dig:

 • uppbyggnaderna av ECATS olika kataloger
 • hitta reservdelar, paket och rikttider snabbt och effektivt.
 • ta fram offerter med hjälp av systemet.
 • användning av Fords kemkatalog (Chemcat)
Inga lediga platser
Kursmål:
Kursen vänder sig till dem som har behov av att lära sig grunderna i den elektroniska reservdelskatalogen FordEcat.
FordEtis (plåt) 2 dagar
 • Introduktion Ford

 • FordEtis med inriktning på karosseri och lack
 • OASIS
 • Garantihandbok

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna söka information i FordEtis, OASIS.
Känna till vad som gäller vid garanti och vad som krävs i en arbetsorder.
Fordvärlden 2 dagar

Inga

 • Ford allmänt, Ford historia
 • Produktinformation, 100 % leverans
 • CVP allmän info
 • Garanti grunder
 • Ford Mastersrprogram inkl e-learning
 • Kurslitteratur
 • Ford Autoteam
 • Informationskällor - Fords hemsida, Åf-portalen, FordEtis, FordEtis IDS, Tekniskt hjälpcenter, Ford Ecat, Ford-training.se
 • Pin-kod, CDS-id
 • Reservdelar
 • Verktyg och utrustning (Dealerstandards)
 • Volymbonusprogram
 • Marknadsplan
 • Ford Service
 • React

Anmäl >>
Kursmål:
Ge deltagarna insikt och kunskap i vilka förutsättningar som krävs för att driva Fordaffären.
Garanti för verkstadsledning 2 dagar
 • Godkänd i kursen "Fordvärlden"
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll

Dag 1

 • Garanti allmänt (Innehåller dom allmänna reglerna och riktlinjerna, samt information om garantiansvar)
 • •Garantinformation
 • •Garantiprogrammet
 • •CLP
 • •Förhandsgodkännande
 • •Servicekampanjer
 • •Allmänt om Serviceavdelningsprocesser
 • •Reservdelshantering
 • •Allmänt om Fords riktidslista
 • •WCP

Alla verkstadschefer fortsätter kursen och går även dag 2 med följande innehåll:

 Dag 2

 • Fords Serviceavdelningsprocesser
 • Arbetsorder
 • GWMS
 • Steg 1, självutvärdering av återförsäljare
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna känna till Fords regler & riktlinjer vid utförande av garantireparationer.
Garanti grunder 1 dag
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll

Garanti grunder riktar sig till den administrativa personalen som inte berörs så mycket av Fords garantier.
T.ex. Receptionister, Lagerpersonal och kundmottagare som arbetar endast mot kund inte mot verkstaden.

Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Garanti allmänt (Innehåller dom allmänna reglerna och riktlinjerna, samt information om garantiansvar) 
 • Garantinformation/Garantiundantag
 • Garantiprogrammet
 • Allmänt om Goodwill
 • Allmänt om förhandsgodkännande
 • Allmänt om Servicekampanjer
 • Serviceavdelningsprocesser (Dom första stegen)
 • Reservdelshantering
 • Allmänt om Fords riktidslista
 • Garanti arbetsorder
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna känna till Fords regler & riktlinjer vid utförande av garantireparationer.

Det innefattar bl.a. :
• Kunskap i Fords garanti allmänt ( Vad är Garanti?)
• Känna till var senaste garantinformation finns
• Känna till Garantihandboken
• Kunna fastställa rätt primärdiagnos med kunden, fastställa rätt Kundproblemskod
• Fastställa rätt koder för de arbetsoperationer som ingår i garantireparationen
• Känna till den information som behövs på arbetsordern.


Garantiadministratör 2 dagar
 • Garantihantering steg 1 & 2
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll
 • Garanti allmänt
 • Utarbetande av reklamationer.
 • Inledande garantikontroller samt garantihandläggarens ansvar.
 • Insändande av reklamationer samt tidsgränser och regler runt detta.
 • Omprövning av reklamationer.
 • WCP=Garantirådgivningsprocessen
 • GWMS (trafikljusen)

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen ska eleverna känna till Fords regler & riktlinjer
vid utförande av garantireparationer.

Ha grundläggande kunskaper i att söka ersättning från Ford
(Koda reklamationer).Samt att ompröva avslagna reklamationer.

Garantihantering plåt 2 dagar
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll

Kursen tar upp och informerar om följande områden (med inriktning mot plåt):

 • Garanti allmänt (Innehåller dom allmänna reglerna och riktlinjerna, samt information om garantiansvar) 
 • Garantinformation/Garantiundantag
 • Garantiprogrammet
 • Allmänt om Goodwill
 • Förhandsgodkännande (S29)
 • Allmänt om Servicekampanjer
 • Serviceavdelningsprocesser (Dom första stegen)
 • Reservdelshantering
 • Allmänt om Fords riktidslista
 • Garanti arbetsorder
Inga lediga platser
Kursmål:
 
Garantihantering steg 1 2 dagar
 • FordEtis serviceadministration
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll

Garanti steg1 riktar sig till administrativa personalen som administrativt hanterar garantireparationer i verkstaden.

T.ex. kundmottagare, verkstadsansvariga, servicerådgivare, garantiadministratörer.

Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Garanti allmänt (Innehåller dom allmänna reglerna och riktlinjerna, samt information om garantiansvar)
 • Garantinformation
 • Garantiundantag
 • Garantiprogrammet
 • CLP
 • Förhandsgodkännande
 • Servicekampanjer
 • Serviceavdelningsprocesser (Alla stegen)
 • Reservdelshantering
 • Garanti arbetsorder med övningar

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna känna till Fords regler & riktlinjer vid utförande av garantireparationer.

Det innefattar bl.a.:
• Kunskap i Fords garanti allmänt ( Vad är Garanti?)
• Känna till var senaste garantinformation finns
• Känna till Garantihandboken och dess olika avsnitt
• Kunna fastställa rätt primärdiagnos med kunden, fastställa rätt Kundproblemskod
• Känna till den information som behövs på arbetsordern.
• Administrativt hantera arbetsordern under och efter garantreparationen


Garantihantering steg 2 2 Dagar
 • Garantihantering steg1
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll.

Garanti steg2 riktar sig till administrativa personalen som administrativt hanterar garantireparationer i verkstaden.

T.ex. kundmottagare, verkstadsansvariga, servicerådgivare, garantiadministratörer.

Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Fords serviceprocess (Repetition från steg 1)
 • Fords Felsökningsutrustning EtisIDS:
  •  Genomgång av symptombaserad diagnos
  • Manuell diagnos
  • Generering av RVC-kod
  • Arbetspass
 • Rikttider
 • Kontroll av dokumentation efter avslutat garantiarbete. t.ex. arbetsordern.
 • Garantireklamations processen.(Grundläggande reklamationskodning)
 • WCP (Garantirådgivningsprocess)

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna känna till och ha kunskap om:

• Fords Felsökningsverktyg EtisIDS med tillhörande arbetspass.
• Fords rikttidslista
• Grundläggande reklamationskodning
• WCP (Garantirådgivningsprocess)
Introduktion Ford 2 dagar
 • Inga

Ford introduktion riktar sig till skadeverkstäder.
Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Fords historia och modellprogram
 • Stål och plastmaterial i bilarna
 • Information om rutiner och metoder i samband med skadereparationer
 • Fords utbildningsprogram
 • ÅF-portalen
 • PIN-koder
 • CDS:id
 • GCR-rapporter
 • FordEtis
 • FordEcat

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen skall deltagarna ha kännedom vilka informationskanaler som Ford tillhandahåller.
Konsumenträtt 2 dagar
 • Inga

Konsumentköplagen:

 • Genomgång av lagregler, reklamationsrätt, garanti
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i vara:
 • Reparation
 • Omleverans
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd


 Konsumenttjänstlagen:

 • Genomgång av lagregler, fackmässighet, avrådande skyldighet
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i tjänst:
 • Avhjälpande
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd
Inga lediga platser
Kursmål:
Deltagarna ska ha kunskap om de lagar som gäller för köp av varor och tjänster, samt kännedom om hur Allmänna reklamationsnämnden brukar handlägga typiska ärenden.
Kundhantering 2 dagar

Godkänd i kurserna "Fordvärlden", "Garanti för verkstadsledning" och "Fords serviceprocess"

 • Konsumentköplagen
 • Konsumentjänstlagen
 • CVP
 • REACT
Inga lediga platser
Kursmål:
Deltagarna ska ha kunskap om de lagar som gäller för köp av varor och tjänster samt kännedom om hur Allmänna reklamationsnämnden brukar handlägga typiska ärenden. Deltagarna kommer dessutom att få en god insikt i CVP (Customer View Point)samt i REACT.
Reservdelslogistik 1 dag  

Vi informerar om:

 • Fordlagret processer
 • beställningsrutiner
 • Suport, Förfaktura & Dealis
 • Returer
 • Sprint

Rundvandring på Fordlagret

Inga lediga platser
Kursmål:
 
Skadebesiktning med kundbehandling 2 dagar

 • Etis
 • Ford skadereparationer
 • Bedöma skadors omfattning
 • Bemötande av kunder
 • Mätningar på bilen
Inga lediga platser
Kursmål:
 
Teknik & process 1 dag
 • Ford, Etis, Serviceadministration

 

Vi går igenom Fords serviceavdelningsprocess där vi fokuserar på processen från att kund kontaktar verkstaden tills arbetsordern lämnas över till teknikern.

Teknik som kommer att gås igenom:

 • Låssystem
 • Förarhjälpsystem
 • TPMS
 • Bränsledriven värmare
 • Infotainment SYNC3
 • NVH (motorstörningar / ryckningar.

Anmäl >>
Kursmål: